Υποβολή Εργασιών

Υποβολή Εργασιών

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα της πλατφόρμας υποβολής συμπληρώνοντας και ανεβάζοντας το αρχείο στο κατάλληλο πεδίο. Η ορθότητα εμφάνισης των στοιχείων των συγγραφέων βαρύνει αποκλειστικά τον συγγραφέα που υποβάλει την εργασία, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για όλη τη σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί καθώς και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας).

Οι περιλήψεις των εργασιών θα ανατυπωθούν στο ηλεκτρονικό βιβλίο περιλήψεων µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο ηλεκτρονικό κείμενο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει µε ηλεκτρονικό τρόπο σε πρόγραμμα Microsoft Word έκδοση 2007 ή νεότερο, σε μονό διάστημα, χρησιμοποιώντας την ελληνική γραμματοσειρά Calibri και μέγεθος 10
 • Η εργασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 500 λέξεις

Οδηγίες προετοιμασίας περίληψης

 • Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης
 • Αμέσως μετά δακτυλογραφήστε το/τα όνομα(τα) του/των συγγραφέων και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Τα επώνυμα να προηγούνται των αρχικών των μικρών ονομάτων. Τα ονόματα να είναι γραμμένα στην ονομαστική. Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός, ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης και την πόλη του κάθε συγγραφέα
 • Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε τους φορείς στους οποίους απασχολούνται οι συγγραφείς
 • Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Στο κείμενο θα πρέπει να παρατίθεται µε τη σειρά η εισαγωγή της εργασίας, οι μέθοδοι, ο σκοπός, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα - Μην αφήνετε κενά στις αρχές των γραμμών της ίδιας παραγράφου
 • Μη χωρίζετε τις λέξεις στο τέλος των γραμμών αν δε χωράνε, μπορείτε να τις γράψετε ολόκληρες στην επόμενη γραμμή
 • Μη χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές
 • Για να στοιχίσετε γραμμές, όπου αυτό απαιτείται, χρησιμοποιείστε το πλήκτρο “tab” και όχι συνεχόμενα κενά µε την µπάρα

Έλεγχος εργασιών – Μη αποδοχή

 • Ο έλεγχος των εργασιών θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου με τη συνεργασία και τη συμβολή ανεξάρτητων εξωτερικών κριτών
 • Η Οργανωτική Επιτροπή θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες που θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο του επιστημονικού προγράμματος
 • Οι συγγραφείς έως την ηλικία των 35 ετών, των οποίων οι εργασίες θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, θα λάβουν δωρεάν την εγγραφή στο Συνέδριο
 • Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2024 για το εάν έγινε αποδεκτή η εργασία τους και µε ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
 • Αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές μετά την κατάθεση της εργασίας
 • Εργασίες που δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές ή υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δε θα γίνονται αποδεκτές

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνείτε µε τη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Έναρξη υποβολής εργασιών 30 Νοεμβρίου 2023
Τελευταία Ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών 21 Φεβρουαρίου 2024

Για να υποβάλετε την εργασία σας παρακαλούμε πατήστε εδώ

Χορηγοί